Prosenjit Ghosh

Prosenjit Ghosh

PlayStation National Head

Sony Playstation